st:
Kassan
0

Tvistlösning online (ODR).

Tvistlösning online (ODR)

 
Den 1 januari 2016 började en ny lag om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden att gälla. Konsument Europa är kontaktpunkt för tvistlösning på nätet.
För att öka rörligheten av varor och tjänster på den inre marknaden har EU tagit fram regler om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister (ADR) och om tvistlösning online (ODR). De nya reglerna påverkar framför allt företagare samt följande myndigheter:
 
Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som har fått nya föreskrifter för sin verksamhet.
Konsumentverket, som ansvarar för att de nya reglerna följs. Konsument Europa – en fristående enhet inom Konsumentverket – har utsetts till kontaktpunkt för tvistlösning online (ODR). 
 
EU-kommissionen har lämnat en länk till ODR- plattformen http://ec.europa.eu/odr (öppnas i nytt fönster)
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright  2005-2023 J-SPEC SWEDEN AB