st:
Kassan
0

Bromsskivor Monteringsanvisningar

BROMSSKIVOR MONTERINGSANVISNINGAR

 

Installation

1.  Rengör
Rengör bromsskivan för att avlägsna smuts och eventuella oljerester så att smuts ej kommer i kontakt med bromsbeläggen. 
Använd med fördel rödsprit eller bromsrengöring.

VIKTIGT
Rengör monteringsytan på bilen före montering av bromsskivan. Rost eller avlagringar kan innebära ökat slitage och ojämn bromsverkan.
 
2.  Bromsokens kolvar
Kontrollera att bromsokens kolvar fungerar korrekt och inte är skadade. Kärvande kolvar kan orsaka ojämn bromsverkan och ökat slitage.
 
3. Kontroll 
Utför efter montering en kontroll av att bromsskivan är korrekt monterad.

Kontroll utförs med fördel med mätutrustning mot bromsskivans yttersida för att säkerställa att bromsskivan sitter korrekt monterad axialt. Rotera bromsskivan och kontrollera att differensen ej överstiger 0.03-0.05mm. Överskrids det angivna måttet bör bromsskivan demonteras och roteras ett bulthål. 
 
Om differensen fortfarande överskrider 0.05mm, demontera bromsskivan och kontrollera att bilens anliggningsyta är fri från partiklar/ojämnheter och upprepa proceduren.
 
4. Inkörningssträcka
Montera alltid nya bromsbelägg vid byte av bromsskiva. Tillåt en inkörningssträcka på 20-30 mil för skivor och belägg att slipas rätt mot varandra.
 
5. Bromsskivans hålmönster
Bromsskivans hålmönster kan på vissa applikationer upplevas osymmetriskt. Hålens placering är positionerade för bästa prestationsförmåga och hållbarhet. 
 
VIKTIGT
- Montera alltid bromsskivor i par, axel vis.
- Hjulbult eller muttrar ska efterdrag korsvis med korrekt moment. 
- Byte av bromsskivor ska alltid utföras av utbildad mekaniker enligt biltillverkarens föreskrifter.
 
© Copyright  2005-2023 J-SPEC SWEDEN AB