st:
Kassan
0

HEL Luftning Motorcykel

LUFTA DINA HEL BROMSSLANGAR PÅ DIN MOTORCYKEL

 
Erfarna motorcykelägare säger gärna att luftning är enkelt. Det är det, men det finns många potentiella felkällor. Du kommer inte att bli expert enbart genom att läsa denna guide. Vi har i denna guide gjort alla försök att vara så detaljerade och korrekta som möjligt och fortfarande göra guiden lättförståelig men mycket av detta handlar i slutändan om skicklighet och sunt förnuft.

Om Du efter att ha läst detta känner att luftningen är för avancerad eller krånglig tar vi inget ansvar för följderna. Se denna guide som en introduktion till luftning och kom ihåg att det är du själv som är ansvarig för dina egna handlingar. Ta hellre hjälp av kunnig personal än att riskera att göra fel.
 

Vad Du behöver

Även om det är möjligt att lufta bromssystemet själv är det att rekommendera att vara två personer. Det underlättar. Du kommer behöva ny bromsvätska som fått stå still över natten – skaka inte bromsvätskan innan du startar då detta kommer skapa luftbubblor i vätskan. Du kommer även att behöva en lång plastslang som passar bra mot avluftningsnippeln och en glasburk så att du kan se luften komma ut ur systemet.
 
Det är en bra idé att täcka ytor runt bromscylindern och avluftningsnippeln för att skydda mot spill. Ytor runt cylinder och avluftningsnippel bör vara noggrannt rengjorda så att inte smuts kan ta sig in i systemet. Först behöver du ta bort de gamla slangarna, så fäst slangen till en av avluftningsnipplarna och öppna försiktigt så att du kan pumpa ut det mesta av den gamla bromsvätskan innan slangarna tas bort. Avluftningsnipplarna sitter ofta fast i bromsoken – nipplar i mjukt stål och bromsok i aluminium tenderar ärga fast speciellt vid användning i vinterväglag med salt på vägen. Det kan därför vara bra att ersätta de mjuka nipplarna mot nipplar i rostfritt.

Under förutsättning att du fått loss avluftningsnipplarna tillse att bromsvätskebehållaren innehåller en god mängd olja, lossa locket och lägg det försiktigt på sin plats för att förhindra att vätska spiller över när du startar luftningen.
 

Fyllning av systemet

Om Du har ett twindisc-system; börja med att lufta det ena oket först. Fäst plastslangen på nippeln och placera dess andra ände i den rena glasburken. Häll lite rem bromsvätska i botten av burken så att slangens ände är under ytan för att undvika att luft sugs in tillbaka i systemet.
Öppna avluftningsnippeln, tryck och släpp bromshandtaget sakta för att ge huvudcylindern tillräcklig tid att ta in ny bromsvätska från bromsvätskebehållaren.

Kontrollera kontinuerligt behållaren och tillse att tillräcklig mängd bromsvätska finns i behållaren och att nivån ej går under miniminivån då luft riskerar sugas in i systemet. Vätska kommer sugas in i systemet från bromsvätskebehållaren och du kan se nivån sjunka. Detta är ok, men återigen kom ihåg att plastslangen befinner sig under ytan i glasbehållaren. Det bör inte ta så många tryck på handtaget innan systemet är fullt. Skruva åt avluftningsnippeln när proceduren är klar.
 
 

Luftning av systemet

Öppna avluftningsnippeln sakta – normalt behövs endast ett halvt varv. Tryck samtidigt försiktigt ner bromspedalen. Håll pedalen nere, och du bör se luftbubblor och bromsvätska tryckas ut i behållaren. Gammal bromsvätska kan vara allt från smutsigt vit till brun eller svart. Vätskan och/eller bubblorna kommer röra sig i en sekund eller två, stäng sedan nippen och släpp åter upp bromspedalen. Kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren och fyll på om nödvändigt. Upprepa proceduren tills dess att inga bubblor kommer och vätskan som kommer ut är klar. Håll bromsvätskebehållaren väl påfylld.

Om Du har dubbelt bromssystem; återupprepa proceduren med det andra bromsoket (lufta det bromsok som ligger längst bort från huvudcylindern först). Om allt gått som det ska bör du nu ha et bromssystem med solid känsla och bromspedalen ska endast röra sig en kort sträcka innan den helt stannar och inte rör sig längre ner.

Om pedalen fortsätter röra sig när du fortsätter lägga tryck på bromspedalen, eller om den känns svampig/mjuk är detta ett tecken på att det finns luft kvar i systemet. Det finns många anledningar till varför all luft inte tryckts ut ur systemet, och du bör fortsätta lufta tills dess att all luft är borta. Kontrollera att alla delar är korrekt åtdragna och att systemet inte stannar i trycksatt läge. Kontrollera även att bromsvätska inte läcker ut från systemet.
 

Felsökning

Alla bromsok har inte avluftningsnippeln som sin högsta punkt. Detta betyder att om det finns en liten luftficka ovanför avluftningsnippeln så är den svår att få bort (luft går alltid uppåt)och kan få bromssystemet att kännas svampigt. Du kan komma runt detta genom att demontera bromsoket och tillse att avluftningsnippeln blir dess högsta punkt, men kom igåg att lägga en platta mellan bromsklossarna för att förhindra att kolvarna trycks loss och göra det lättare att montera tillbaka bromsoket.
Ett liknande problem uppstår på racingmotorcyklar som har kraftigt vinklade handtag. Bromsslangen går upp ovanför huvudcylindern och och en liten luftficka kan lätt fastna på systemets högsta punkt. Du kan då ändra handtagens position, eller med en spruta försiktigt trycka in bromsvätska genom avluftningsnippeln. Kom ihåg att huvudcylindern kan rinna över. Att montera en banjobult med avluftningsnippel på är ytterligare ett sätt att lösa detta problem.
Om Du har problem att få bort svampigheten oavsett hur noggrannt du luftar systemet kan det vara så att en packbox är trasig och det är värt att ta kontakt med återförsäljaren för att få den utbytt först. Huvudcylindern får bromsvätska från reservoaren genom ett litet hål som lätt blockeras, och det är därför viktigt att ta det lugnt boch hålla alla delar rena vid luftning. Om du inte kan montera dina slangar själv tag kontakt med din lokala verkstad och låt dem göra arbetet åt dig.
Frestas inte att använda någon av de ”självluftande” prylar som finns tillgängliga. Dessa produkter låter nippeln stå öppen med en backventil för att stoppa luft från att ta sig in i systemet. Dessa har dock en gängad ände som skruvas in i bromsoket, och som kan tillåta luft att ta sig in denna väg om nippeln är lös i den gängade delen. Det kan vara om än så lite luft, men varför chansa när det är just luft du försöker få ut.
När du framgångsrikt luftat systemet tillse då att luftningsnipplarna är korrekt åtdragna, att alla banjobultar är åtdragna med korrekt moment och fyll sedan upp bromsvätskebehållaren till rätt nivå. De flesta vanligt förekommande behållare har en angiven övre och nedre nivå angiven på själva behållaren. Överfyll inte behållaren då detta kan orsaka hydraulisk låsning av systemet och stoppa kolvarna från att fullt gå tillbaka – detta orsakar låsning av bromsarna.

Gör en sista visuell kontroll av systemet före testkörning – och här menar vi testkörning. Rulla framåt några meter sakta ochlägg sedan tryck på bromsarna. Ta sedan motorcykeln tillbaka in i garaget för att tillse att ingen bromsvätska läcker från systemet, att allt sitter fastdraget och korrekt monterat och att bromsarna har en bra solid känsla. Kör inte motorcykeln innan du är helt säker på att Du luftat systemet korrekt – om Du tvekar; be din återförsäljare att lufta systemet åt dig.
 

Bransch-hemligheter!!

Att lufta bromsar kräver som mycket annat vissa färdigheter, och vissa moderna massproducerade huvudcylindrar har ibland ytor som inte är helt släta och som kan få en luftbubbla att stanna upp. De kan vara svårt att få bort med en vanlig luftning, och i dessa fall kan det vara bra att använda våra ”bransch-hemligheter” som hjälp.
 

Trycka bak pedalen över natten.

Ett sätt att bli av med dom sista kvarvarande bubblorna i systemet är att spänna upp bromspedalen över natten. Ta av locket från huvudcylinderns bromsvätskebehållare och lägg försiktigt tillbaka locket där det ska sitta så att fukt i luften inte tar sig in i systemet över natten. Tryck sedan ner pedalen så hårt som möjligt och fäst denna i intryckt läge med hjälp av buntband. Lämna Systemet trycksatt över natten, och släpp sedan tillbaka pedalen nästkommande morgon. Bromsarna ska nu kännas perfekt och tack vare trycket som den uppspända pedalen skapat över natten har kvarvarande luft i systemet tryckts ut ur systemet. Sätt tillbaka Huvudcylinderns bromsvätskebehållare på korrekt sätt och du är redo för gatan.
 

Flödning av systemet den lätta vägen

Du har säkert läst ovan om det vanliga sättet att flöda bromssystemet. Ett annat sätt (använt av många proffs) är att montera slangarna på huvudcylindern, men i stället för att fästa bromsslangarna mot bromsoken stoppas ändarna ner i bromsvätskebehållaren upptill så att hålen eller banjokopplingarna är under ytan i bromsvätska. Täck gärna områden runt huvudcylindern med ex. handdukar om det skulle bli något spill. Pumpa FÖRSIKTIGT bromsvätskan genom systemet (inte för fort eftersom det kommer skapa onödigt spill). Systemet kommer nu pumpa ut luften, och luftningen blir betydligt lättare när slangarna är monterade på bromsoken. På det sista trycket på pedalen, lämna pedalen fullt intryckt och bind fast den i intryckt läge. Tag bort slangarna som ligger i reservoaren, gör rent dessa från ev. rinnande bromsolja och montera dessa på bromsoken. Släpp bromspedalen/spaken och lufta som vanligt. Den stora fördelen med detta tillvägagångssätt är att slangar och huvudcylinder är fria från luft, och den luft som finns kvar finns främst endast i bromsoken.
 
Kör SÄKERT!
© Copyright  2005-2023 J-SPEC SWEDEN AB