st:
Kassan
0

HEL Monteringsanvisningar Motorcykel

MONTERA HEL BROMSSLANGAR PÅ DIN MOTORCYKEL

 
Tack för att Du valt att köpa HEL Performance bromsslangar för din motorcykel. Eftersom Du tar din motorcykels prestanda på allvar – levererar vi bara de mest högpresterande produkterna.
Ta dig gärna några minuter att läsa igenom nedanstående information om montering av produkten. Om Du behöver hjälp, eller har ytterligare frågor tveka inte att kontakta oss.
 
Våra bromsslangar tillverkas från anslutningar i högkvalitativt rostfritt stål tryckta direkt på en stålomspunnen flourpolymerslang. Detta motverkar den ”svampiga” känsla som ofta förekommer med gummislangar under hög belastning – när prestandan verkligen behövs. Det rostfria stålöverdraget ger mycket hög motståndskraftighet mot rost och nötning. Våra tryckta kopplingar ger en strömlinjeformad finish och en säker koppling. Vänligen kontrollera kitet före installation för att se och förstå hur den nya satsen ersätter dina gamla slangar på din motorcykel. Dom bakre slangarna har 2 st HEL-tags.

Demontera dina befintliga slangar försiktigt från motorcykeln. Undvik att bromsvätskan kommer i kontakt med lacken. Demontera alla gamla tätningsbrickor och töm systemet på bromsolja. Tillse att alla ytor är rena och i bra skick. Montera HEL Bromsslangssats med de nya kopparbrickor som medföljer. Kontrollera och jämför dimension och gängstigning på motorcykelns orginal –och de medföljande nya banjobultarna. Detta gäller speciellt för Susuki Motorcyklar då vissa modeller använder sig både av bultar med M10x1.00 och M10x1.25 gängstigning.
 

Installation

Erfarna motorcykelägare säger gärna att luftning är enkelt. Det är det, men det finns många potentiella felkällor. Du kommer inte att bli expert enbart genom att läsa denna guide. Vi har i denna guide gjort alla försök att vara så detaljerade och korrekta som möjligt och fortfarande göra guiden lättförståelig men mycket av detta handlar i slutändan om skicklighet och sunt förnuft. Om Du efter att ha läst detta känner att luftningen är för avancerad eller krånglig tar vi inget ansvar för följderna. Se denna guide som en introduktion till luftning och kom ihåg att det är du själv som är ansvarig för dina egna handlingar. Ta hellre hjälp av kunnig personal än att riskera att göra fel.

Även om det är möjligt att lufta bromssystemet själv är det att rekommendera att vara två personer. Det underlättar. Du kommer behöva ny bromsvätska som fått stå still över natten – skaka inte bromsvätskan innan du startar då detta kommer skapa luftbubblor i vätskan. Du kommer även att behöva en lång plastslang som passar bra mot avluftningsnippeln och en glasburk så att du kan se luften komma ut ur systemet.

Det är en bra idé att täcka ytor runt bromscylindern och avluftningsnippeln för att skydda mot spill. Ytor runt cylinder och avluftningsnippel bör vara noggrannt rengjorda så att inte smuts kan ta sig in i systemet. Först behöver du ta bort de gamla slangarna, så fäst slangen till en av avluftningsnipplarna och öppna försiktigt så att du kan pumpa ut det mesta av den gamla bromsvätskan innan slangarna tas bort. Avluftningsnipplarna sitter ofta fast i bromsoken – nipplar i mjukt stål och bromsok i aluminium tenderar ärga fast speciellt vid användning i vinterväglag med salt på vägen. Det kan därför vara bra att ersätta de mjuka nipplarna mot nipplar i rostfritt.

Under förutsättning att du fått loss avluftningsnipplarna tillse att bromsvätskebehållaren innehåller en god mängd olja, lossa locket och lägg det försiktigt på sin plats för att förhindra att vätska spiller över när du startar luftningen.
 

Fyllning av systemet

Öppna avluftningsnippeln sakta – normalt behövs endast ett halvt varv. Tryck samtidigt försiktigt ner bromspedalen. Håll pedalen nere, och du bör se luftbubblor och bromsvätska tryckas ut i behållaren. Gammal bromsvätska kan vara allt från smutsigt vit till brun eller svart. Vätskan och/eller bubblorna kommer röra sig i en sekund eller två, stäng sedan nippen och släpp åter upp bromspedalen.
 
Kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren och fyll på om nödvändigt. Upprepa proceduren tills dess att inga bubblor kommer och vätskan som kommer ut är klar. Håll bromsvätskebehållaren väl påfylld.
 
Om Du har dubbelt bromssystem; återupprepa proceduren med det andra bromsoket (lufta det bromsok som ligger längst bort från huvudcylindern först). Om allt gått som det ska bör du nu ha et bromssystem med solid känsla och bromspedalen ska endast röra sig en kort sträcka innan den helt stannar och inte rör sig längre ner.
Om pedalen fortsätter röra sig när du fortsätter lägga tryck på bromspedalen, eller om den känns svampig/mjuk är detta ett tecken på att det finns luft kvar i systemet. Det finns många anledningar till varför all luft inte tryckts ut ur systemet, och du bör fortsätta lufta tills dess att all luft är borta. Kontrollera att alla delar är korrekt åtdragna och att systemet inte stannar i trycksatt läge. Kontrollera även att bromsvätska inte läcker ut från systemet.
 
Mer information om denna procedur återfinns under vår Bromsdoktor och kopplingsslangs avluftnings sida.
 

Felsökning

Alla bromsok har inte avluftningsnippeln som sin högsta punkt. Detta betyder att om det finns en liten luftficka ovanför avluftningsnippeln så är den svår att få bort (luft går alltid uppåt)och kan få bromssystemet att kännas svampigt. Du kan komma runt detta genom att demontera bromsoket och tillse att avluftningsnippeln blir dess högsta punkt, men kom igåg att lägga en platta mellan bromsklossarna för att förhindra att kolvarna trycks loss och göra det lättare att montera tillbaka bromsoket.
 
Ett liknande problem uppstår på racingmotorcyklar som har kraftigt vinklade handtag. Bromsslangen går upp ovanför huvudcylindern och och en liten luftficka kan lätt fastna på systemets högsta punkt. Du kan då ändra handtagens position, eller med en spruta försiktigt trycka in bromsvätska genom avluftningsnippeln. Kom ihåg att huvudcylindern kan rinna över. Att montera en banjobult med avluftningsnippel på är ytterligare ett sätt att lösa detta problem.
 
Om Du har problem att få bort svampigheten oavsett hur noggrannt du luftar systemet kan det vara så att en packbox är trasig och det är värt att ta kontakt med återförsäljaren för att få den utbytt först. Huvudcylindern får bromsvätska från reservoaren genom ett litet hål som lätt blockeras, och det är därför viktigt att ta det lugnt boch hålla alla delar rena vid luftning. Om du inte kan montera dina slangar själv tag kontakt med din lokala verkstad och låt dem göra arbetet åt dig. Frestas inte att använda någon av de ”självluftande” prylar som finns tillgängliga. Dessa produkter låter nippeln stå öppen med en backventil för att stoppa luft från att ta sig in i systemet. Dessa har dock en gängad ände som skruvas in i bromsoket, och som kan tillåta luft att ta sig in denna väg om nippeln är lös i den gängade delen. Det kan vara om än så lite luft, men varför chansa när det är just luft du försöker få ut.
 
När du framgångsrikt luftat systemet tillse då att luftningsnipplarna är korrekt åtdragna, att alla banjobultar är åtdragna med korrekt moment och fyll sedan upp bromsvätskebehållaren till rätt nivå. De flesta vanligt förekommande behållare har en angiven övre och nedre nivå angiven på själva behållaren. Överfyll inte behållaren då detta kan orsaka hydraulisk låsning av systemet och stoppa kolvarna från att fullt gå tillbaka – detta orsakar låsning av bromsarna.
 

Slutgiltig kontroll

Dubbelkontrollera systemet före testkörning. Med testkörning menas att du rullar fordonet sakta några decimeter och lägger an bromsarna. Ta sedan in fordonet i garaget för att säkerställa att ingen bromsvätska läckt ut från systemet, att allt är korrekt monterat och att bromsarna har en solid och fast känsla. Använd inte fordonet innan du är helt säker på att bromsarna är korrekt luftade. Om Du är osäker kontakta din återförsäljare för att få systemet korrekt luftat. Kontrollera att alla anslutningar är korrekt fastsatta på respektive slang.

Kontrollera att slangen/slangarna löper fritt och att de inte är vridna eller hårt vinklade. Kontrollera att full fjädringsväg och fullt utslag på styrningen inte påverkar slangarna, och att de inte sträcks eller kläms. Efterdra banjobultarna.
 

Bultarna ska åtdras med följande åtdragningsmoment

 
 
Ft/lbs
NM
Kgfm
Min
14
20
2.0
Max
24
33
3.3
© Copyright  2005-2023 J-SPEC SWEDEN AB